pcr-kits

PCR Mycoplasma Detection Kit
from TOKU-E
M034-Kit | Kit: 266.00 EUR
MULTIPLEX KIT PCR MASTITIS PCR kit
from Bioingentech
PCR-MPX218-48D | 50T: 453.00 EUR
MULTIPLEX KIT PCR MASTITIS PCR kit
from Bioingentech
PCR-MPX218-96D | 100T: 572.00 EUR
MULTIPLEX KIT PCR Babesia & Theileria PCR kit
from Bioingentech
PCR-MPX401-48D | 50T: 453.00 EUR
MULTIPLEX KIT PCR Babesia & Theileria PCR kit
from Bioingentech
PCR-MPX401-96D | 100T: 572.00 EUR
Halobacillus PCR kit
from Bioingentech
PCR-A635-48D | 50T: 453.00 EUR
Halobacillus PCR kit
from Bioingentech
PCR-A635-96D | 100T: 572.00 EUR
Enterovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H433-48R | 50T: 823.00 EUR
Enterovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H433-96R | 100T: 859.00 EUR
Mengovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H453-48R | 50T: 823.00 EUR
Mengovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H453-96R | 100T: 1113.00 EUR
Astrovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H491-48R | 50T: 823.00 EUR
Astrovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H491-96R | 100T: 1113.00 EUR
Calicivirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H493-48R | 50T: 823.00 EUR
Calicivirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H493-96R | 100T: 1113.00 EUR
Adenovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H501-48D | 50T: 453.00 EUR
Adenovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H501-96D | 100T: 572.00 EUR
Polyomavirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H515-48D | 50T: 453.00 EUR
Polyomavirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H515-96D | 100T: 572.00 EUR
Ruminococcus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H619-48D | 48T: 453.00 EUR
Ruminococcus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H619-96D | 96T: 572.00 EUR
Bifidobacterium PCR kit
from Bioingentech
PCR-H621-48D | 48T: 453.00 EUR
Bifidobacterium PCR kit
from Bioingentech
PCR-H621-96D | 96T: 572.00 EUR
Sapovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H630-48R | 50T: 823.00 EUR
Sapovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H630-96R | 100T: 1113.00 EUR
Parechovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H642-48R | 50T: 678.00 EUR
Parechovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H642-96R | 100T: 1113.00 EUR
Metapneumovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H643-48R | 50T: 823.00 EUR
Metapneumovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H643-96R | 100T: 1113.00 EUR
Entamoeba PCR kit
from Bioingentech
PCR-H683-48D | 50T: 453.00 EUR
Entamoeba PCR kit
from Bioingentech
PCR-H683-96D | 100T: 572.00 EUR
Acanthamoeba PCR kit
from Bioingentech
PCR-H684-48D | 50T: 453.00 EUR
Acanthamoeba PCR kit
from Bioingentech
PCR-H684-96D | 100T: 572.00 EUR
Echovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H722-48D | 50T: 453.00 EUR
Echovirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H722-96D | 100T: 572.00 EUR
ranavirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-V337-48D | 50T: 453.00 EUR
ranavirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-V337-96D | 100T: 572.00 EUR
Ruminococcus PCR kit
from Bioingentech
PCR-V619-48D | 50T: 425.80 EUR
Description: An conventional PCR kit for detection of Ruminococcus
Ruminococcus PCR kit
from Bioingentech
PCR-V619-96D | 100T: 521.50 EUR
Description: An conventional PCR kit for detection of Ruminococcus
Bifidobacterium PCR kit
from Bioingentech
PCR-V621-48D | 50T: 425.80 EUR
Description: An conventional PCR kit for detection of Bifidobacterium
Bifidobacterium PCR kit
from Bioingentech
PCR-V621-96D | 100T: 521.50 EUR
Description: An conventional PCR kit for detection of Bifidobacterium
Microthrix parvicella PCR kit
from Bioingentech
PCR-A575-48D | 50T: 453.00 EUR
Microthrix parvicella PCR kit
from Bioingentech
PCR-A575-96D | 100T: 572.00 EUR
Yersinia pseudotuberculosis PCR kit
from Bioingentech
PCR-H190-48D | 50T: 453.00 EUR
Yersinia pseudotuberculosis PCR kit
from Bioingentech
PCR-H190-96D | 100T: 572.00 EUR
Neisseria meningitidis PCR kit
from Bioingentech
PCR-H421-48D | 50T: 453.00 EUR
Neisseria meningitidis PCR kit
from Bioingentech
PCR-H421-96D | 100T: 572.00 EUR
Neisseria sp. PCR kit
from Bioingentech
PCR-H422-48D | 50T: 453.00 EUR
Neisseria sp. PCR kit
from Bioingentech
PCR-H422-96D | 100T: 572.00 EUR
Haemophilus influenzae PCR kit
from Bioingentech
PCR-H423-48D | 50T: 453.00 EUR
Haemophilus influenzae PCR kit
from Bioingentech
PCR-H423-96D | 100T: 572.00 EUR
Trypanosoma cruzi PCR kit
from Bioingentech
PCR-H425-48D | 50T: 453.00 EUR
Trypanosoma cruzi PCR kit
from Bioingentech
PCR-H425-96D | 100T: 572.00 EUR
Cronobacter sakazakii PCR kit
from Bioingentech
PCR-H431-48D | 50T: 453.00 EUR
Cronobacter sakazakii PCR kit
from Bioingentech
PCR-H431-96D | 100T: 572.00 EUR
Clostridium botulinum PCR kit
from Bioingentech
PCR-H432-48D | 50T: 453.00 EUR
Clostridium botulinum PCR kit
from Bioingentech
PCR-H432-96D | 100T: 572.00 EUR
Virus Zika PCR kit
from Bioingentech
PCR-H434-48R | 50T: 823.00 EUR
Virus Zika PCR kit
from Bioingentech
PCR-H434-96R | 100T: 1113.00 EUR
Corynebacterium diphtheriae PCR kit
from Bioingentech
PCR-H435-48D | 50T: 453.00 EUR
Corynebacterium diphtheriae PCR kit
from Bioingentech
PCR-H435-96D | 100T: 572.00 EUR
Legionella pneumophila PCR kit
from Bioingentech
PCR-H436-48D | 50T: 453.00 EUR
Legionella pneumophila PCR kit
from Bioingentech
PCR-H436-96D | 100T: 572.00 EUR
Bordetella pertussis PCR kit
from Bioingentech
PCR-H437-48D | 50T: 453.00 EUR
Bordetella pertussis PCR kit
from Bioingentech
PCR-H437-96D | 100T: 572.00 EUR
Bordetella parapertussis PCR kit
from Bioingentech
PCR-H438-48D | 50T: 453.00 EUR
Bordetella parapertussis PCR kit
from Bioingentech
PCR-H438-96D | 100T: 572.00 EUR
Chlamydia pneumoniae PCR kit
from Bioingentech
PCR-H439-48D | 50T: 453.00 EUR
Chlamydia pneumoniae PCR kit
from Bioingentech
PCR-H439-96D | 100T: 572.00 EUR
Pneumocystis jiroveci PCR kit
from Bioingentech
PCR-H440-48D | 50T: 453.00 EUR
Pneumocystis jiroveci PCR kit
from Bioingentech
PCR-H440-96D | 100T: 572.00 EUR
Actinobacillus actinomycetemcomitans PCR kit
from Bioingentech
PCR-H446-48D | 50T: 453.00 EUR
Actinobacillus actinomycetemcomitans PCR kit
from Bioingentech
PCR-H446-96D | 100T: 572.00 EUR
Bacteroides fragilis PCR kit
from Bioingentech
PCR-H447-48D | 50T: 453.00 EUR
Bacteroides fragilis PCR kit
from Bioingentech
PCR-H447-96D | 100T: 572.00 EUR
Candida sp. PCR kit
from Bioingentech
PCR-H448-48D | 50T: 453.00 EUR
Candida sp. PCR kit
from Bioingentech
PCR-H448-96D | 100T: 572.00 EUR
Enterococcus sp. PCR kit
from Bioingentech
PCR-H449-48D | 50T: 453.00 EUR
Enterococcus sp. PCR kit
from Bioingentech
PCR-H449-96D | 100T: 572.00 EUR
Neisseria gonorrhoeae PCR kit
from Bioingentech
PCR-H450-48D | 50T: 453.00 EUR
Neisseria gonorrhoeae PCR kit
from Bioingentech
PCR-H450-96D | 100T: 572.00 EUR
Dengue virus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H451-48R | 50T: 823.00 EUR
Dengue virus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H451-96R | 100T: 1113.00 EUR
Chlamydia trachomatis PCR kit
from Bioingentech
PCR-H452-48D | 50T: 453.00 EUR
Chlamydia trachomatis PCR kit
from Bioingentech
PCR-H452-96D | 100T: 572.00 EUR
Human papillomavirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H454-48D | 50T: 453.00 EUR
Human papillomavirus PCR kit
from Bioingentech
PCR-H454-96D | 100T: 572.00 EUR
Parvovirus В19 PCR kit
from Bioingentech
PCR-H455-48D | 50T: 453.00 EUR
<